EDOC

20 Yıllık Tecrübe


EDOC Ürün Özellikleri

• Logo’da bulunan kayıtlara doküman bağlanmasını sağlar
• Tüm dosya türlerini destekler
• Sipariş, İrsaliye, Fatura, Muhasebe Fişi, İthalat-İhracat fişleri, Banka Fişleri, Çek Senet Bordroları, Kasa Fişleri, Teminat Bordroları, Satış Teklifleri, Cari Hesap Fişleri, Malzeme Kartları, Cari Hesap Kartları, Muhasebe Hesapları, Sabit Kıymet Kartları, Banka Kartlarına doküman ilişkilendirilebilir
• Tiger3, Tiger3 Enterprise, Tiger Wings, GO3, Start ile entegre çalışır
• Bir kayda sonsuz sayıda doküman ilişkilendirilebilir
• Dokümanlarda toplu içerik arama yaptırılabilir
• Office dokümanları edit edilebilir
• Dokümanlar print edilebilir
• Dokümanlar farklı kaydedilebilir
• Doküman bağlı olmayan kayıtlar izlenebilir
• Dokümanlar sınıflandırılabilir (Sözleşme, Poliçe, kimlik fotokopisi vb.)


EDOC